Pokerhändernas hierarki är en lista över de olika händerna i poker, rangordnade efter deras styrka. […]